Przeciwwskazania do korzystania - Normobaria EDEN

tel. +48 512 170 410,  email: kontakt@normobariaeden.pl, Budy Mszczonowskie, ul.Grzybowa 6, 96-325 Radziejowice
Przejdź do treści
Przeciwskazania do korzystania z normobarii
 
 
W opinii lek. Jana Pokrywki normobaria, rozumiana jako środowisko panujące wewnątrz pomieszczenia normobarycznego, jest optymalna dla zdrowia i nie ma żadnych przeciwwskazań do przebywania w niej. W określonych przypadkach (np. niedrożność trąbki Eustachiusza utrudniająca wyrównanie ciśnienia w uchu środkowym) konieczne może być wydłużenie czasu przejścia przez śluzę przy wchodzeniu i wychodzeniu z pomieszczenia normobarcznego.
Wolniejszego przechodzenia przez śluzę czasem wymagają: klaustrofobia, infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenia ucha, uszkodzenie błony bębenkowej ucha, zapalenie nerwu wzrokowego, odma opłucnowa, rozedma płuc, przebyte zabiegi operacyjne płuc lub kości skroniowej, posiadanie rozrusznika serca.
Wróć do spisu treści