Warunki i zasady korzystania - Normobaria EDEN

tel. +48 512 170 410,  email: kontakt@normobariaeden.pl, Budy Mszczonowskie, ul.Grzybowa 6, 96-325 Radziejowice
Przejdź do treści
Warunki i Zasady Korzystania z Normobarii Eden®
    
 W celu najbardziej efektywnego, komfortowego i bezpiecznego korzystania z Normobarii Eden® przed wejściem do pomieszczenia normobarycznego należy się zapoznać z poniższymi warunkami i zasadami przebywania w pomieszczeniunormobarycznym.
 Pobyt w Normobarii Eden® nie wymaga dodatkowych przygotowań i jest bezpieczny, o ile przestrzega się poniższych warunków i zasad:
  
 Warunki
1. Korzystanie z Normobarii Eden® jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność.
2. Normobaria Eden® bezwzględnie odradza korzystanie z normobarii osobom z uszkodzeniem błony bębenkowej uszu, a także osobom      cierpiącym na infekcje układu oddechowego, w tym na katar, który ze względu na możliwość zarażenia innych osób jest szkodliwy.
3. Normobaria Eden® zastrzega sobie prawo odmowy wstępu i prawo nakazania opuszczenia Normobarii Eden® przez osoby nie             stosujące się do warunków i zasad.
4. W pomieszczeniu normobarycznym obowiązuje strefa „bosych stóp”. Normobaria Eden® dysponuje ochraniaczami na obuwie, choć dla wygody i relaksu sugeruje używanie.

Zasady
 
1. W Normobarii Eden® zainstalowany jest monitoring. Jego celem jest ochrona przed działaniami na szkodę Normobarii Eden® i mienia klientów oraz ochrona dokumentacji administracyjnej. Zarejestrowane nagrania nie będą wykorzystywane do innych celów.
2. Wejście do pomieszczenia normobarycznego i wyjście z niego odbywa się wyłącznie w asyście personelu.
3. Nad dziećmi opiekę sprawują i odpowiedzialność za nie ponoszą ich rodzice lub ich pełnoletni opiekunowie.
4. W pomieszczeniu normobarycznym obowiązuje zakaz:
       – wnoszenia i spożywania posiłków,
       – wnoszenia przedmiotów mogących wywołać pożar (zapałki, zapalniczki, papierosy etc.),
       – palenia papierosów, także elektronicznych, fajek i innych substancji,
       – spożywania alkoholu,
       – dotykania aparatury i przestawiania jej ustawień,           
       – wrzucania do toalety chusteczek i papierów innych niż papier toaletowy dostępny w Normobarii Eden®,
       – chodzenia, biegania i skakania po fotelach, wieszania się na poręczach, uchwytach, klamkach i lampach oraz wspinania się po ścianach i drzwiach,
       – napełniania butelek wodą RED–OX dostępną w komorze w celu wynoszenia jej z pomieszczenia normobarycznego.
5. Ze względu na wytwarzane fale elektromagnetyczne nie zaleca się używania telefonów, tabletów oraz laptopów wewnątrz pomieszczenia normobarycznego.
6. Osoby chcące spędzić w Normobarii Eden® noc powinny mieć ze sobą śpiwór/komplet pościeli, w tym prześcieradło oraz poduszkę.
7. Dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z pomieszczenia normobarycznego zainstalowano w nim system zabezpieczeń i czujników. W razie mało prawdopodobnego braku dostawy energii elektrycznej włączone zostanie oświetlenie awaryjne oraz systemy podtrzymujące działanie wyświetlaczy i elektrozaworów, odpowiedzialnych za bezpieczne korzystanie z Normobarii Eden®.
 
 
W razie nagłej konieczności opuszczenia pomieszczenia normobarycznego należy powiadomić o tym personel lub gdyby to było niemożliwe, zadzwonić pod numer + 48 512 170 410. W razie niemożliwości skontaktowania się z obsługą Normobarii Eden® należy przycisnąć czerwony przycisk awaryjny, znajdujący się na ścianie pod wyświetlaczem w pomieszczeniu normobarycznym. Naciśnięcie czerwonego przycisku spowoduje dekompresję pomieszczenia normobarycznego, która potrwa ok. 4 minuty.
 
 
Uwaga!
 
Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z poniesieniem kosztów, związanych z przywróceniem ciśnienia i pozostałych parametrów w Normobarii Eden®.
 
 
Korzystanie z Normobarii Eden® jest równoznaczne z pełnym zaakceptowaniem powyższych warunków i zasad oraz zobowiązaniem do stosowania się do nich.
 
 
Normobaria Eden® życzy długiego życia w zdrowiu !
Wróć do spisu treści